MareLife ook in Nederland?

OSLO – Een kleine groep Nederlandse vissers heeft vorige week in Noorwegen kennis gemaakt met en informatie ingewonnen over MareLife, het private Noorse innovatienetwerk in de bio-marine sector. De vissers gaan het initiatief nemen tot een MareLife Nederland.

Het Noorse MareLife, waarvan ook al zes Nederlandse bedrijven lid zijn, is een interessant concept. Zeker ook voor de Klankbordgroep Visserijinnovatie (de voormalige VIP Klankbordgroep) en de in Nederland nog op te richten Blueports. Bij MareLife gaat het niet alleen om visserij. Het ledenbestand is ´cross-sector´ en omvat bedrijfsleven en onderzoek, inclusief ‘solution providers’ en investeerders. Bovendien gaat het om de gehele bio-marine sector, dus ook over aquacultuur en uit zee gewonnen stoffen.

De eerste contacten van Nederland met MareLife werden gelegd tijdens het koninklijk bezoek aan Noorwegen vorig jaar juni, waar mede door toedoen van de visserijattaché voor Scandinavië Reinder Schaap, visserij tot het ´hoofdgerecht´ behoorde. Op initiatief van de Noorse Nederlander Sytse Ybema van Sustainovate presenteerde MareLife zich destijds als potentiële samenwerkingspartner voor visserijinnovatie.

Ybema is als onafhankelijk consultant op projectbasis nauw betrokken bij MareLife. In maart dit jaar was directeur Øystein Lie van MareLife in Nederland, op uitnodiging van EL&I, Productschap Vis en InnovatieNetwerk. Hij hield in Leiden op een besloten bijeenkomst een inleiding over zijn organisatie en de mogelijke aanknopingspunten voor Nederland.

Een aantal leden van de Klankbordgroep Visserijinnovatie reisde begin vorige week naar Oslo om deze aanknopingspunten nader te bezien. Pieter Louwe van Slooten (UK 153), Cees van den Berg (UK 61, UK 243, NG 1, NG 2 en NG 4) en Gert-Jan Kooij (WR 115, SC 19) hadden ook Willem Brands (LT 162) als vertegenwoordiger van de Plaice Group meegenomen.

InnovatieNetwerk had voor de organisatie en begeleiding van dit bezoek Sustainovate ingeschakeld, dat een inspirerend programma had samengesteld met bezoeken aan MareLife-leden, andere innovatieve Noorse bedrijven en ambassadeur Richard van Rijssen in Oslo. ,,InnovatieNetwerk vindt dit soort initiatieven belangrijk. Dit geeft de mogelijkheid op een heel andere manier tegen de business aan te kijken´´, stelt Ybema.

Met voorwaartse ketenintegratie en productinnovatie kan men een groter deel van de waardecreatie in de keten naar zich toetrekken. ,,Het product laden met beleving haalt het uit de bulk-sfeer. Zo is zalm-loin in Noorwegen via innovatieve marketing als een merkproduct in de markt gezet, dat nota bene door een zuivelbedrijf!´´ De groep sprak met Aker Seafoods, een bedrijf dat breed actief is in het mariene gebeuren. ,,Aker heeft de afgelopen jaren een eigen distributie- en marketingsysteem opgezet voor de Europese markten; een interessant voorbeeld van voorwaartse integratie.´´

Succesverhalen met ICT en traceability passeerden de revue. Met ICT kunnen de eigen gegevens gericht gekoppeld worden aan nuttige openbare databestanden. Dit maakt economisch en ecologisch betere bedrijfsbeslissingen mogelijk, en daarmee heeft men ook een marketingargument in handen. Gebruik van online marketing, waaronder sociale media, maken het mogelijk om je ook als klein bedrijf opvallend en gericht te presenteren. Door te investeren in traceability wordt de positie in afzetmarkten voor duurzaam gevangen vis versterkt, de administratiedruk verlicht en duurzaam ondernemen sterker uitgedragen.

Positie in Brussel
Ambassadeur Van Rijssen wees er op dat afstemming met de Noorse overheid over gelijke visserijbelangen de positie van Nederland in Brussel kan versterken. Als niet EU-lid is Noorwegen een invloedrijk gesprekspartner van de Europese Commissie.

Ybema hamert vooral op samenwerking. ,,Voor meer marktmacht zal er moeten worden geïnvesteerd in gerichte productontwikkeling en marketing. Voor het opzetten van een succesvol innovatienetwerk is een professioneel ankerpunt nodig ten behoeve van gerichte informatiestromen, coördinatie van nieuwe ideeën, contacten met de overheid etcetera. De bezoekers waren enthousiast en zullen de Klankbordgroep voorstellen het initiatief te nemen voor een MareLife Nederland.´´