Uitnodiging Noorse mariene grootdenkers

Noorwegen is wereldwijd toonaangevend op gebied van onderzoek-en beheer in de maritieme sector. HAV21 demonstreert de typische Noorse brede benadering, en een aanzienlijke hoeveelheid aan marien onderzoek, innovatie en ontwikkeling, maar het lijkt alsof Noorwegen niet in staat is om het volledige potentieel te benutten.

De visindustrie is een van de weinige sectoren waar Noorwegen houdt wereldwijd toonaangevende onderzoeksinstellingen , die een belangrijk concurrentievoordeel zijn geweest voor de industrie , maar de industrie zal extra kennis nodig om kansen te gebruiken en om te slagen in een internationale wedstrijd arena .

“Onze toekomst ligt in de zee. Als Noorwegen wil slagen als een wereldwijd toonaangevende zeevarende natie, moeten we erin slagen om met gerichte initiatieven, kennis en links tussen innovatie en industrie te komen in de verschillende sectoren en het vermogen te hebben om op lange termijn te denken”.

De belangrijkste vragen voor de komende tijd zijn dan ook:

  • Hoe kunnen we gezamenlijk de maritieme industrie verbeteren waar het gaat om
    talent-ontwikkeling en rekrutering?
  • Hoe kunnen de grote steden beter samenwerken om Noorwegen
    haar leidende positie te laten behouden in maritieme kennis?
  • Hoe kunnen we onze voordelen verder ontwikkelen als een globale
    toonaangevende mariene kennis-natie?

Het grootste netwerk van grote steden nodigen geïnteresseerden uit voor een een startbijeenkomst over verdere samenwerking op het gebied van kennis over onze oceanen en kustgebieden. 22 Jan Oslo.

E.e.a. wordt geleidt door de Nederlander Ernst Kloosterman, Managing Director at Industrial Biotech Network Norway.

Ik vraag me af welke partijen aanwezig zouden moeten zijn mocht er in Nederland een dergelijke bijeenkomst georganiseerd worden??