Afzetmogelijkheden bijvangst

Aan alle vissers, verwerkers, afnemers etc.,

De aanstaande aanlandverplichting zal de hoeveelheid niet consumeerbare vis(delen) en visafval flink vergroten. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft Sustainovate op basis van informatie uit de landen rond de Noordzee en IJsland een overzicht gemaakt wat de mogelijkheden die er voor deze extra aanvoer van vis zijn. Sustainovate heeft haar bevindingen samengevat in een memo.

Het is door de verscheidenheid aan bedrijven niet mogelijk gebleken om een handleiding te maken over hoe om te gaan met bijvangsten, hoewel dat binnen deze opdracht wel geprobeerd is. Tijdens het verzamelen van informatie hebben we echter wel nuttige contacten gelegd, indicaties verkregen over af te nemen volumes, innovatieve activiteiten, interesse vanuit de markt en meer. Hiermee kunnen we bedrijven behulpzaam zijn en desgewenst maatwerk leveren.

Het memo kan hieronder worden gedownload.

Daarnaast is Sustainovate uiteraard bereid om een voor u geschikte strategie nader uit te werken.

Met vriendelijke groet,

Sytse Ybema