Alle grenzen overboord!

OSLO – Begin deze maand werd in Oslo voor de vijfde keer het North Atlantic Seafood Forum gehouden. Hier wordt door de ‘kapiteins’ van de mariene sectoren vooruitgekeken naar belangrijke markt- ontwikkelingen. Voor de tweede keer werd ook ruimschoots aandacht gegeven aan innovatie in de visserij, aquacultuur en biotechnologie. Voor- malige IMARES-onder- zoeker Sytse Ybema doet verslag, en stelt z ́n eigen nieuwe bedrijf Sustainovate voor.

,,Nederland kent zijn Visserij Innovatie Platform (VIP), maar dit internationaal seminar had een typisch Noorse aanpak. Het was gericht op strategische innovatie; een stap verder dan technologische ontwikkelingen. Hoe maken we van elkaars technologieën gebruik en, nog belangrijker, hoe leveren innovaties uit de wetenschap en bedrijfsleven ook echt een toegevoegde waarde aan de sector? Hoe halen we het maximale uit multi-sectorale en internationale samenwerking? Alle grenzen gaan hier dus overboord!

Hoewel de conferentie werd gedomineerd door Noorse afgevaardigden had het innovatie-seminar een duidelijk internationaal karakter. Vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Denemarken, de Verenigde Staten, IJsland en Italië deelden hun innovaties en toekomstbeelden.

De Nederlandse opkomst was een klein succes te noemen. De openingsspeech werd gehouden door Reinder Schaap, attaché voor visserij en mariene biodiversiteit en verbonden aan de Nederlandse Ambassade in Oslo. Schaap gaf een korte maar duidelijke uiteenzetting over hoe de Nederlandse overheid de visserijsector stimuleert om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese visserijspelregels. Verder vroeg hij aandacht voor het in Nederland opgezette VIP en maakte hij van de gelegenheid gebruik om belangrijke visserijonderwerpen in het aanstaande staatsbezoek van koningin Beatrix aan Noorwegen te verwerken. Het staatsbezoek staat immers in het teken van duurzame energie, visserij en de samenhang hiertussen.

Na een presentatie van StatOil vicepresident Eli Åmot over de visie van een olieconcern op samenwerking met de visserijsector, was het de beurt aan Sustainovate om een voorzet te geven voor een praktische samenwerking van multi-laterale spelers op zee.

In de huidige tijd van razend- snelle communicatietechnieken kan de visserij niet achterblijven. Sterker nog; er liggen niet te missen kansen om efficiënter te opereren en om discards drastisch te verminderen door informatie uit andere sectoren slim te gebruiken. In samenwerking met het Noorse visserijbedrijf ‘Liegruppen AS’ is al eerder aandacht gevraagd voor dit onderwerp tijdens de Visserij Innovatie Conferentie in Rotterdam, in november 2009. Enkele belangrijke spelers waren ook nu weer aanwezig. Een belangrijk verschil was de aanwezigheid van ban- ken en andere grote investeer- ders op het Noorse seminar.

Eigen bedrijfje

Als ex-medewerker van IMARES heb ik mijn werkterrein verlegd naar Noorwegen en is daar een eigen bedrijfje begonnen: Sustainovate. Met zeven jaar ervaring als pelagisch onderzoeker en met een IT-technische achtergrond heb ik me aangesloten bij het eerste bio-mariene innovatieplatform ter wereld: MareLife.

MareLife vervult een katalyserende rol in de opzet van innovatieprojecten die door individuele spelers niet of nauwelijks zelfstandig uit te voeren zijn. Omdat MareLife een zeer sterk netwerk heeft opgebouwd met zowel wetenschappers, overheid en bedrijfsleven is het een veelgevraagde speler bij het vermarkten van innovaties (zie ook www.marelife.no).

Sustainovate heeft een centrale rol binnen het MareLife- secretariaat en onderhoudt de visserijpoot van het MareLife netwerk. De Nederlandse overheid (LNV) speelt in de persoon van Reinder Schaap een belangrijke rol in het zoeken naar aansluiting met de Nederlandse visserij en aquacultuur. Inmiddels zijn Nederlandse bedrijven als The Atlantic Seafood Company (tong uit Gambia), Micanti (non-toxische antifouling voor bijvoorbeeld viskweek), het VIP, Parlevliet & Van der Plas (data- integratie op zee) en de Wageningen Universiteit (van Hall studenten) op verschillende manieren betrokken bij Sustainovate-activiteiten.
Het opzetten van een continue mariene innovatie-dialoog tussen Nederland en Noorwegen is een van de kortetermijndoelen van Sustainovate, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Oslo. Alle hier aan bod komende initiatieven hebben een duidelijk doel: het upgraden van de mariene sectoren door middel van open innovatie. Voor meer informatie: www. sustainovate.com.

Momenteel zijn vanuit Noorwegen de pijlen dus gericht op Nederland: Welke bedrijven of personen herkennen zich in de MareLife-aanpak en zouden samenwerking willen verkennen?”
Contact: sytse.ybema@gmail.com.

UITBREIDING KANSEN ́

Sytse Ybema is in mei 2009 vertrokken bij IMARES en woont en werkt inmiddels in het Noorse Oslo. Hij ziet een samenwerking met Sustai- novate/MareLife als uitbreiding van de bedrijfskansen voor ieder soort bedrijf binnen of gekoppeld aan de mariene sectoren. Ybema: ,,Niet alleen uitdagingen binnen de visserijsector, maar met name de koppeling met andere industrieën en onderzoeksfondsen maakt ons (net)werk uniek. Zowel Sustainovate als het Innovatienetwerk MareLife, waar Sustainovate deel van uitmaakt, zijn gericht op de sector en worden niet gestuurd door overheids- of onderzoeksinstitu- ten. Dit maakt onze projecten vaak aantrekkelijk en relevant voor de meest urgente problemen die door de sector worden gedefinieerd. Zo is Marine Harvest in gesprek met visserijbedrijven om zalmluis in kaart te brengen langs de Noorse kust en kan een bedrijf als Micanti worden gekoppeld aan de offshore industrie via onze recentelijk op- gezette dialoog met deze sector. Bedrijven als Shell of Total hebben vaak een ecologische dienst, terwijl visserijbedrijven vaak technische kennis en gebiedskennis in huis hebben die van groot belang voor deze oliebedrijven kan zijn. ́